Contact      Login Leden

 
 

Tennishuisje gesloten

maandag 28 september 2020

In de persconferentie van het kabinet is in het kader van de Corona problematiek een verscherpt pakket maatregelen afgekondigd.
Eén van de besluiten is om sportkantines, dus ook ons Tennishuisje, weer te sluiten.
We betreuren dit besluit, maar we voldoen uiteraard aan deze maatregel.
Het tennishuisje is dus weer tot nader order gesloten. Het toilet buiten is toegankelijk met een pasje.
Verzoek aan alle leden, ook degenen met een sleutel van het Tennishuisje, zich te houden aan deze richtlijn.