Contact      Login Leden

 
 

LED-Verlichting

In de Algemene Ledenvergadering van 8 mei jl. is definitief groen licht gegeven voor de aanleg van LED verlichting op alle masten, dus op alle banen.

Een flinke investering van 40.000 Euro waarop we 35% duurzaamheidssubsidie kunnen krijgen. Als de subsidie wordt toegekend dan zal de netto investering rond de 26.000 Euro bedragen. We verwachten deze investering op termijn terug te verdienen door beduidend minder stroomverbruik.

Behalve het opvragen én uitonderhandelen van offertes van een drietal aanbieders was het nog spannend of onze masten, de meeste al zo’n 40 jaar oud, goedgekeurd zouden worden door een gespecialiseerd onafhankelijk bedrijf. 

De masten zijn gecontroleerd in april jl. op: 

–  Ankers…...staat alles nog stevig in de grond? Hiervoor werd via een speciaal daarvoor ontwikkelde machine een druk van 2500 kg. op de mast gezet, vervolgens werd de druk in een klap ontkoppeld en moest de mast weer snel in de oude stand terugkeren. Alle masten werden hierop goedgekeurd.

–  Lasnaden…...door middel van een trilapparaat zagen we hoe de palen en de verlichting daarop stonden te trillen en middels een ‘gekoppelde’ computercheck weer binnen de normen ‘tot rust’ kwamen. Ook deze uitslagen waren voor alle 12 masten goed.

Beide tests waren spannend om te zien!! Bijgaande foto geeft beeld van de apparatuur die hiervoor gebruikt werd.

Toen bleef het nog een paar weken spannend omdat mede aan de hand van deze uitslagen er nog een nader onderzoek werd gedaan of de masten het gewicht van de nieuwe LED-lampen (zwaarder dan de huidige units) kunnen dragen. Dit werd achter het bureau van de controlerende instantie gedaan.

Toen ook dit gunstig was….en de ALV ook akkoord ging….is de opdracht verstrekt aan Strago Verlichting die al lange tijd onze vaste leverancier is op dit terrein.   

Naar verwachting zullen de lampen met een week of 10 geplaatst worden. Na plaatsing zullen we nog met een update komen en nadere instructie over het gebruik van de lampen.